Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      23/07/2019
TG GT 5h4h3h2h1h0h23h22h21h20h19h18h17h
1Cống Bằng LaiHTL05:2770738291991091141211231231111008669
HTL05:277676767575747473737373737272
2Cống Bằng Lai HLHTL05:277676767575747473737373737272
3Cống Cái TắtHTL05:277575747474737372717171707070
4Cống Hà TêHTL05:27959697979910010099979594929290
5Cống Sông MớiHTL05:278989909090909090909090909090
6Cống Dương ÁoHTL05:278787878787878787878787878787
7Cống ĐầmHTL05:27104104103103103103103104103103103103104104
8Cống Đồng MôHTL05:27106106106106106105105105105104103102101100
9VP Cty Thủy NguyênHTL05:277676767676757474737271717172
10Cống Phi LiệtHTL05:279191
11VP Cty Vĩnh BảoHTL05:27104104104104104104103103103103102102102101